Договір

Публічна Оферта (Договір) на надання послуг

1. Терміни, що використовуються в Публічній Оферті

 

2. Загальні положення

Справжня Публічна Оферта регулює порядок роботи Сайту Компанії та порядок використання Сайту, а також взаємини, що виникають при використанні Сайту і Сервісів Відвідувачами. Компанія не гарантує доступність Сайту і Сервісів цілодобово. Компанія має право в будь-який момент відмовити будь-якому Відвідувачу, в тому числі Користувачеві, у використанні Сайту і Сервісів при порушенні Публічної Оферти чи з інших причин. Компанія надає Відвідувачам, Користувачам приватне або комерційне невиключне і непередаване право використовувати Сайт та програмне забезпечення, представлене на Сайті, відповідно до Публічної офертою, за умови, що ні Відвідувач / Користувач, ні будь-які інші особи за сприяння Відвідувача / Користувача не здійснюватимуть дій:

Відвідувач / Користувач несе відповідальність за дотримання прав (матеріальних і нематеріальних) третіх осіб на інформацію, передану (надану) Адміністрації або третім особам при використанні Сайту і Сервісів. Користувачі самостійно оцінюють правомірність використання ними Сайту і Сервісів, в тому числі і з точки зору чинного законодавства України.

Крім Публічної Оферти, порядок надання послуг на Сайті визначаються наступними документами:

 

3. Реєстрація Користувача

Особа, яка бажає стати Користувачем, зобов'язане пройти процедуру реєстрації на відповідній сторінці Ресурсу. При реєстрації Користувач вказує унікальний Логін, а Пароль видається Користувачеві автоматично.

Користувачем при роботі з Сайтом не допускається використання Логіна:

Користувач отримує Пароль, згенерований автоматично програмним забезпеченням Сайту, далі Користувачем Пароль може бути змінений на інший за своїм розсудом, проте Компанія настійно рекомендує використовувати паролі, які складаються з не менше 6 (шести) символів і включають одночасно рядкові і великі літери, а також цифри. Користувач самостійно несе відповідальність за збереження Паролю від третіх осіб. Компанія не несе відповідальності в разі порушення прав Користувача третіми особами, які отримали несанкціонований доступ до логіну та паролю Замовника / Виконавця.

 

4. Перевірка виконавців

Після проходження процедури реєстрації на Сайті Виконавець може пройти процедуру верифікації за допомогою надання Компанії персональних даних, і їх підтвердження. Для проходження процедури перевірки Виконавцю необхідно мати паспорт, або посвідчення особи і надати Сервісу копію документа і фотографію з ним.

Скан-копії документа можуть бути надані ресурсом тільки поліції України, або за рішенням суду України, при відповідному запиті. Використання деяких Сервісів і послуг Компанії можливо тільки після перевірки.

Статус перевіреного Користувача може бути знятий з Користувача в будь-який момент на розсуд Адміністрації без пояснення причин.

 

5. Права та обов'язки Користувача і Відвідувача

Будь Відвідувач Ресурсу має право використовувати такі Сервіси:

Користувач додатково має право:

Виконавець додатково має право:

 

6. Відповідальність користувачів і Відвідувачів

Відвідувачі самостійно несуть відповідальність за свої дії / бездіяльність при використанні Ресурсу і Сервісів на підставі Законів України. Відвідувачі гарантують, що використання Ресурсу і Сервісів, буде здійснюватися таким чином, який не порушуватиме права третіх осіб. Відвідувачі гарантують, що володіють всіма правами на використання матеріалів, що розміщуються ними на Сайті. Відвідувачі зобов'язуються дотримуватися справжню Публічну Оферту.

При порушенні Відвідувачами Публічної оферти Адміністрація залишає за собою право тимчасово обмежити доступ Відвідувача до Сайту і Сервісів (тимчасовий бан), а в разі грубого і / або неодноразового порушення Публічної оферти відмовити в доступі до Сервісів і Сайту (постійний бан).

 

7. Правила розміщення та виконання Завдань

Користувачі можуть розміщувати на сайті Завдання.

Забороняється розміщення Завдань, метою яких є:

Користування Ресурсу для Розміщення і Виконання Завдання для приватних осіб здійснюється на безоплатній основі. Виконавці самостійно здійснюють пошук нових Завдань і розміщують свої Пропозиції на опубліковані Завдання. Замовник здійснює Вибір Виконавця в строки, визначені в момент створення Завдання. Після Вибору Виконавця Сервіс забезпечує Замовника і Виконавця контактними даними один одного, а саме телефонними номерами і електронними адресами, зазначеними Користувачами при реєстрації.

З моменту Вибору Виконавця Замовник і Виконавець вважаються уклали між собою Договір на надання послуг / виконання робіт.

Зміна умов Завдання Замовником можливо тільки до публікації першого Пропозиції. За фактом виконання своїх зобов'язань за укладеним ДоговоромЗамовник зобов'язаний підтвердити факт надання послуг / виконання робіт за укладеним Договором.

(Приватним) Виконавцям забороняється передоручати виконання Завдань третім особам, в тому числі своїм дружинам, дітям, родичам і друзям.

 

8. Сервіс публічних повідомлень

Користувачеві надається доступ до Сервісу публічних повідомлень (коментарів). Під Сервісом публічних повідомлень мається на увазі можливість розміщення Користувачем на сторінках Сайту повідомлень, які стають доступними для огляду всіма Користувачами, які відвідують відповідну сторінку сайту. Забороняється розміщення публічних повідомлень:

Адміністрація має право в будь-який момент видалити публічне повідомлення, як відповідне Публічної Оферти, так і порушує Публічну Оферту. Користувач, який порушує Публічну Оферту, може отримати "бан" на постійній або тимчасовій основі.

 

9. Арбітраж

У разі виникнення суперечок між Замовником та Виконавцем по виконанню Завдань, вони вирішуються Адміністрацією. Користувачі погоджуються з тим, що Адміністрація має право за результатами розгляду спірної ситуації здійснити будь-які необхідні дії. Рішення Адміністрації є остаточним і оскарженню не підлягає.

 

10. Особливі умови

Компанія не гарантує, що програмне забезпечення Сервісів, Сайту не містить помилок або буде функціонувати безперебійно.

Компанія не несе ніякої відповідальності за рішення, прийняті Адміністрацією при вирішенні конфліктних ситуацій між Користувачами, в тому числі по винесеним вердиктів.

Компанія не несе відповідальності за збитки чи іншу шкоду, що виник у Користувача у зв'язку з діями третіх осіб.

Компанія залишає за собою право видаляти зі своїх серверів будь-яку інформацію або матеріали, які, на думку Компанії, є неприйнятними, небажаними або такими, що порушують справжню Публічну Оферту.

Компанія не контролює інформацію, послуги та продукти, що знаходяться в або пропоновані за допомогою мережі Інтернет. Внаслідок цього Користувач приймає умову, відповідно до якого всі товари, інформація, послуги та сервіси, пропоновані або доступні через Сервіс або в мережі Інтернет (за винятком явно зазначених як надаються безпосередньо Компанією), надаються третіми сторонами, які ніяк не пов'язані з Компанією. Користувач приймає на себе повну відповідальність і ризики за використання Сервісів і мережі Інтернет. Компанія не надає ніяких гарантій на будь-які товари, інформацію, послуги та сервіси, що поставляються за допомогою Сервісів або через мережу Інтернет взагалі. Компанія не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збитки, прямо або побічно виникли в результаті подібних поставок робіт / послуг. Користувач приймає умову, згідно з яким він приймає на себе відповідальність за оцінку точності, повноти і придатності всіх думок, оцінок, послуг та іншої інформації, якості і функцій товарів, що надаються за допомогою Сервісів або мережі Інтернет взагалі.Користувач повідомлено і він погоджується з тим, що при розміщенні Завдань, кожне Завдання забезпечується логотипом (товарним знаком) Компанії, що обумовлено функціоналом Сервісу.

Компанія, за наявності можливості, забезпечує розміщення Завдань, представлених Користувачами, в ЗМІ, Інтернет-ресурсах третіх осіб, книгах, збірниках, журналах, рекламних матеріалах Компанії.

 

11. Набуття чинності і порядок зміни Публічної оферти

Публічна Оферта і всі зміни до неї вступають в силу з моменту їх опублікування на сторінках Сайту. Зміни в Публічній Оферті можуть бути внесені в будь-який час. Користувач і / або Відвідувач зобов'язується знайомитися з актуальною версією Публічної оферти перед кожним використанням Ресурсу, Сервісів і / або Послуг Компанії. Якщо Користувач і / або Відвідувач прийме рішення не погоджуватися зі зміненою Публічної офертою, то він зобов'язаний відмовитися від використання Сервісу.Користувач, який продовжує користування Ресурсом, Сервісами і / або послугами Компанії, погоджується зі змінами. 


12. Застосовне законодавство

Усі взаємовідносини між Компанією та Відвідувачами підлягають регулюванню виключно законодавством України. При порушенні законодавства України Відвідувач несе повну адміністративну та кримінальну цивільно-правову відповідальність.